Kingspan – over 60 år med topp kvalitet

Minirense­anlegg for hus og hytter

Mottatt varsel om utbedring av avløpsanlegg?

Les mer om hvorfor dette er viktig å følge opp

Vi hjelper deg med hele prosessen!

Sandnes Maskin er forhandler og leverer Kingspan minirenseanlegg i Rogaland og Vest Agder. Et BioDisc minirenseanlegg er en miljømessig effektiv, driftssikker, kostnadseffektiv og godkjent løsning for dine avløpsbehov både for boliger og hytter.

Kingspan BioDisc – for hytter og hus

Kingspan benyttet sin lange erfaring og kunnskap for å gjøre det mulig å tilby markedet det første minirenseanlegget med biologisk rotor for mer enn 40 år siden. Den patentbeskyttede BioDisc er utformet for å behandle avløpsvann etter de høyeste standardene. I forhold til drift er BioDisc en av de mest kostnadseffektive systemer i bransjen – om ikke den mest kostnadseffektive. Hver BioDisc er designet for å sikre 100 % samsvar med industrikrav, inkludert nasjonale og internasjonale forskrifter, slik som NS EN 12566-3 . BioDiscs formål er enkelt – kvalitetsprodukt og kundeservice for fullstendig trygghet.

Den patenterte løsningen Kingspan Domestic BioDisc® er utviklet for å rense avløpsvann etter de høyeste standarder og har lave driftskostnader sammenliknet med tilsvarende produkter på markedet.

Funksjoner og fordeler

  • SINTEF sertifisert iht. NS-EN12566-3
  • CE-merket
  • Stillegående
  • Alt-i-en integrert tank
  • Tilpasset for anlegg opptil 50 pe
  • Kontrollpanel varsler umiddelbart når det oppstår et problem
  • Driftsikre komponenter
  • Vært på markedet siden 1979

Biorotoren (RBC)

Vi er en av få som benytter BioRotor teknologi for renseanlegg under 50 pe. Biorotoren (RBC) er del av en prosess som blir brukt i alle BioDisc® anlegg. Det vokser biofilm på plater som roterer gjennom avløpsvann og luft, dette for at den biologiske prosessen hele tiden skal ha de beste levekår.

VPI Gråvannsanlegg

Med gråvann menes avløpsvann fra dusj, bad, vask og oppvask. Gråvannsanlegg kombineres vanligvis med separat løsning for toalett. Våre anlegg leveres som en pakkeløsning bestående av slamavskiller med integrert pumpe, filterkum med sprededyser og filtermasse. Har en naturlig renseprosess uten tilsetting av kjemikalier. Ved hjelp av filterbasert renseteknologi oppnås høy renseeffekt på blant annet fosfor og organisk materiale. Dimensjonert iht. til VA-Miljøblad nr. 60

Kingspan Biosafe – prefabrikkert minirense­anlegg

Kingspan Miljø lanserer nå Klargester BioSafe minirenseanlegg i Norge. BIOSAFE er designet med den norskutviklete MBBR rensemetoden som gir en meget høy og stabil renseeffekt. BIOSAFE har vært gjennom omfattende testing med svært gode resultater. Som resultat av dette tilfredsstiller BIOSAFE minirenseanlegg forurensningsforskriftens strengeste krav for direkte utslipp i sårbare områder, dvs 90 % reduksjon av BOF og Fosfor. BIOSAFE leveres prefabrikkert i en enkelt tank med ett innløp og ett utløp. Tanken er laget i glassfiber og har derfor lang levetid. Anlegget krever ingen form for overbygg eller sjenerende skap i hagen. BIOSAFE er SINTEF godkjent og testet iht NS-EN 12566-3.

Kingspan – minirenseanlegg for hus og hytter

I mer enn 60 år har Kingspan designet og produsert innovative metoder for å behandle, pumpe, separere og resirkulere spill- og avløpsvann. Som etablert global markedsleder tilbyr Kingspan et bredt utvalg av innovative og 100 % kompatible løsninger hva angår renseanlegg for husholdnings-, kommersiell og industriell bruk. Vi gir deg råd og støtte
gjennom hele prosessen.