Kingspan – over 60 år med topp kvalitet

Minirense­anlegg for hus og hytter

Vi hjelper deg med hele prosessen!

Sandnes Maskin er forhandler og leverer Kingspan minirenseanlegg i Rogaland og Vest Agder. Et BioDisc minirenseanlegg er en miljømessig effektiv, driftssikker, kostnadseffektiv og godkjent løsning for dine avløpsbehov både for boliger og hytter.

Kingspan Biosafe – prefabrikkert minirense­anlegg

Kingspan Miljø lanserer nå Klargester BioSafe minirenseanlegg i Norge. BIOSAFE er designet med den norskutviklete MBBR rensemetoden som gir en meget høy og stabil renseeffekt. BIOSAFE har vært gjennom omfattende testing med svært gode resultater. Som resultat av dette tilfredsstiller BIOSAFE minirenseanlegg forurensningsforskriftens strengeste krav for direkte utslipp i sårbare områder, dvs 90 % reduksjon av BOF og Fosfor. BIOSAFE leveres prefabrikkert i en enkelt tank med ett innløp og ett utløp. Tanken er laget i glassfiber og har derfor lang levetid. Anlegget krever ingen form for overbygg eller sjenerende skap i hagen. BIOSAFE er SINTEF godkjent og testet iht NS-EN 12566-3.

Kingspan BioDisc – for hytter og hus

Kingspan benyttet sin lange erfaring og kunnskap for å gjøre det mulig å tilby markedet det første minirenseanlegget med biologisk rotor for mer enn 40 år siden. Den patentbeskyttede BioDisc er utformet for å behandle avløpsvann etter de høyeste standardene. I forhold til drift er BioDisc en av de mest kostnadseffektive systemer i bransjen – om ikke den mest kostnadseffektive. Hver BioDisc er designet for å sikre 100 % samsvar med industrikrav, inkludert nasjonale og internasjonale forskrifter, slik som NS EN 12566-3 . BioDiscs formål er enkelt – kvalitetsprodukt og kundeservice for fullstendig trygghet.

Klargester GW 001 – Gråvannsanlegg

Klargester GW 001 er utviklet for å rense gråvannet for forurensende stoffer og bakterier. Anlegget er beregnet for en hytte med inntil 6 sengeplasser og maks 90 bruksdøgn pr år. GW 001 er ikke dimensjonert for helårsbruk (bolig), eller svartvann (toalettavløp). Enkel konstruksjon og virkemåte gjør anlegget til den ideelle løsningen for hytteeiere som ønsker effektiv rensing av avløpsvann. Anlegget trenger ikke strøm, og har ingen bevegelige deler. Den lave bygge høyden gjør det mulig å installere anlegget på steder med lite jordsmonn. Slamavskillerdelen tømmes av slamsugebil eller lekter.

Kingspan – minirenseanlegg for hus og hytter

I mer enn 60 år har Kingspan designet og produsert innovative metoder for å behandle, pumpe, separere og resirkulere spill- og avløpsvann. Som etablert global markedsleder tilbyr Kingspan et bredt utvalg av innovative og 100 % kompatible løsninger hva angår renseanlegg for husholdnings-, kommersiell og industriell bruk. Vi gir deg råd og støtte
gjennom hele prosessen.